PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný MALINA Peter, Košice

Priezvisko: MALINA Meno: Peter
Dátum narodenia: 1979-12-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2017-03-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach