PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Lukáš SOMR Trebišov

Priezvisko: SOMR
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1987-05-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2015-07-16
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove