PÁTRANIE PO HĽADANOM ✷ Hľadaný Lukáš BARAN Brezno

Priezvisko: BARAN
Meno: Lukáš
Dátum narodenia: 1991-03-05
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Brezno
Dátum vyhlásenia: 2015-02-12
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne