Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Ladislav LENGYEL Bratislava

Priezvisko: LENGYEL
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1989-03-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2017-04-04
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV