Dodanie do výkonu trestu » KOZÁK Ladislav #Košice #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: KOZÁK
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1979-02-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice III
Dátum vyhlásenia: 2016-03-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Zdieľaj pátranie