Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný KORNÚC Milan, Sobrance

Priezvisko: KORNÚC
Meno: Milan
Dátum narodenia: 1989-10-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Sobrance
Dátum vyhlásenia: 2013-05-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach