Dodanie do výkonu trestu | LUKÁČ Kornél #Michalovce #pátranie #hľadaný

Priezvisko: LUKÁČ
Meno: Kornél
Dátum narodenia: 1986-08-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Michalovce
Dátum vyhlásenia: 2014-09-18
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach