Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Juraj KOBIELKA

Priezvisko: KOBIELKA
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1991-03-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2012-07-27
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou