Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Juraj FIALA Čadca

Priezvisko: FIALA
Meno: Juraj
Dátum narodenia: 1991-07-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Čadca
Dátum vyhlásenia: 2014-02-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci