Dodanie do výkonu trestu | KURTIN Jozef #Galanta #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KURTIN
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1988-04-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Galanta
Dátum vyhlásenia: 2014-09-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante