Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Jozef HORVÁTH Košice

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1982-08-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I

Dátum vyhlásenia: 2014-04-17
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach