Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Jaroslav ČVIRIK Púchov

Priezvisko: ČVIRIK
Meno: Jaroslav
Dátum narodenia: 1974-11-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Púchov
Dátum vyhlásenia: 2017-05-10
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Považskej Bystrici