Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Ján SPIŠIAK Banská Bystrica

Priezvisko: SPIŠIAK
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1989-04-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2016-10-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici