Dodanie do výkonu trestu » JENČKO Ján #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JENČKO
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1980-05-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2013-04-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou