Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Ján DANI Rimavská Sobota

Priezvisko: DANI
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1998-04-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2017-06-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote