Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Jakub KUBÍK Žilina

Priezvisko: KUBÍK
Meno: Jakub
Dátum narodenia: 1991-06-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2015-09-09
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline