PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný HOLUB Jozef, Spišská Nová Ves

Priezvisko: HOLUB Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1977-02-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2007-11-16
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi