PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný HANČÁK Miroslav, Košice

Priezvisko: HANČÁK Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1976-10-30
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2012-03-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach