PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný GÚCKY Marián, Kysucké Nové Mesto

Priezvisko: GÚCKY Meno: Marián
Dátum narodenia: 1977-04-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2016-05-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci