PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný DODOK Martin, Malacky

Priezvisko: DODOK Meno: Martin
Dátum narodenia: 1977-03-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Malacky
Dátum vyhlásenia: 2015-01-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Malackách