Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Dávid DAŇO

Priezvisko: DAŇO
Meno: Dávid
Dátum narodenia: 1997-01-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2015-11-18
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou