Dodanie do výkonu trestu » DANIHEL Štefan #Revúca #pátranie #hľadaný

Priezvisko: DANIHEL
Meno: Štefan
Dátum narodenia: 1981-05-12
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Revúca
Dátum vyhlásenia: 2017-09-04
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Revúcej