Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Dalibor PALÍK Partizánske

Priezvisko: PALÍK
Meno: Dalibor
Dátum narodenia: 1991-01-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Partizánske
Dátum vyhlásenia: 2015-03-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Partizánskom