Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Dalibor KUKLIŠ Senica

Priezvisko: KUKLIŠ
Meno: Dalibor
Dátum narodenia: 1987-07-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Senica
Dátum vyhlásenia: 2016-07-14
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senici