Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný ČONKA Jozef, Stará Ľubovňa

Priezvisko: ČONKA
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1990-03-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Stará Ľubovňa
Dátum vyhlásenia: 2017-02-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Starej Ľubovni