PÁTRANIE po hľadanom ✷ Hľadaný ČAPUCHA Radovan, Lučenec

Priezvisko: ČAPUCHA Meno: Radovan
Dátum narodenia: 1977-01-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2002-08-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci