Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Bohuslav PISKOR Snina

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: PISKOR
Meno: Bohuslav
Dátum narodenia: 1988-04-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Snina
Dátum vyhlásenia: 2014-06-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom

Zdieľaj pátranie