Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný BALÁŽ Gustáv, Ružomberok

Priezvisko: BALÁŽ
Meno: Gustáv
Dátum narodenia: 1990-04-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ružomberok
Dátum vyhlásenia: 2017-09-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku