Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Atila LAKATOS Rimavská Sobota

Priezvisko: LAKATOS
Meno: Atila
Dátum narodenia: 1989-07-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2014-12-05
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote