Dodanie do výkonu trestu RIGO Andrej #Senec #hľadaný #pátranie

Priezvisko: RIGO Meno: Andrej Dátum narodenia: 1979-01-04 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Senec Dátum vyhlásenia: 2016-04-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci