Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Andrej HORVÁTH Košice

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Andrej
Dátum narodenia: 1993-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice I
Dátum vyhlásenia: 2012-07-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach