Pátranie po hľadanom ✷ Hľadaný Adrián ČERČI Dunajská Streda

Priezvisko: ČERČI
Meno: Adrián
Dátum narodenia: 1985-02-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda

Dátum vyhlásenia: 2014-12-16
Dôvod pátrania: Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede