Pátranie po hľadanej » SKLÁROVÁ Anna #Trebišov #pátranie #hľadaná


Priezvisko: SKLÁROVÁ
Rodné priezvisko: FAZEKAŠOVÁ
Meno: Anna
Dátum narodenia: 1967-10-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-04-23
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove
Popis osoby : 175 cm vysoká, štíhla postava, hnedé oči, plavé vlasy

Dôvod: Okresný súd Bratislava V vydal na hľadanú príkaz na zatknutie pre prečin podvodu. Hľadaná sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, úmyselne sa skrýva, a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.

Akékoľvek informácie o  hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ alebo telefonicky na známom telefónnom čísle 158. V pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 hod. priamo na oddelenie pátrania a KTČ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trebišove na číslo 0961 713 309.