Pátranie po hľadanej » SABOVÁ Zuzana #Žiar nad Hronom #pátranie #hľadaná

Priezvisko: SABOVÁ
Rodné priezvisko: TURANCOVÁ
Meno: Zuzana
Dátum narodenia: 1973-04-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-04-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiari nad Hronom