Pátranie po hľadanej | PLÁTEKOVÁ (SLIŽOVÁ) Lenka #Žilina #hľadaná #pátranie

Priezvisko: PLÁTEKOVÁ
Rodné priezvisko: SLIŽOVÁ
Meno: Lenka
Dátum narodenia: 1989-06-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2018-07-31
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline