Pátranie po hľadanej » MICHALAK (LABOWSKÁ) Katarzyna #POĽSKO #pátranie #hľadaná

Priezvisko: MICHALAK
Rodné priezvisko: LABOWSKÁ
Meno: Katarzyna
Dátum narodenia: 1977-08-31
Štátna príslušnosť: POĽSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-05-15
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III