Hľadaná Martina ŠIMČÁKOVÁ Prešov

Pátranie po hľadanej osobe

Priezvisko: ŠIMČÁKOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 1989-01-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2015-02-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove