Hľadaná Mária TANCOŠOVÁ

Priezvisko: TANCOŠOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1990-10-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2010-01-14
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou