Pátranie po hľadanej | MALASTOVÁ Eva #Brezno #pátranie #hľadaná

Priezvisko: MALASTOVÁ
Rodné priezvisko: TRNAVSKÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1985-02-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Brezno
Dátum vyhlásenia: 2018-11-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Brezne