Pátranie po hľadanej Irene (56) z Košíc

 

Pátrania po hľadanej osobe. Okresný súd Košice I vydal na menovanú Príkaz na dodanie do výkonu trestu pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Irena TURTÁKOVÁ, nar. 29.04.1959, trvale bytom Košice, Na Demetri 2.

Menovaná sa v mieste trvalého bydliska nezdržiava.
Popis osoby: vysoká cca 165 cm, štíhlej postavy, čierne prešedivelé vlasy, hnedé oči.

Akékoľvek informácie k jej pobytu alebo jej výskyt oznámte na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158.