Pátranie po hľadanej » HOBOROVÁ (DÓCIOVÁ) Mária #Trebišov #pátranie #hľadaná

Priezvisko: HOBOROVÁ
Rodné priezvisko: DÓCIOVÁ
Meno: Mária
Dátum narodenia: 1964-08-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trebišov
Dátum vyhlásenia: 2018-06-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trebišove