Pátranie po hľadanej | PALKOVITSOVÁ Daniela #Dunajská Streda #pátranie #hľadaná

Priezvisko: PALKOVITSOVÁ
Rodné priezvisko: KIMLIČKOVÁ
Ďalšie priezviská: PALKOVITS, KAINOVÁ
Meno: Daniela
Dátum narodenia: 1968-09-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2005-05-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Streda