PÁTRANIE PO HĽADANEJ Hľadaná Katarína ONDRUSOVÁ

Priezvisko: ONDRUSOVÁ 
Rodné priezvisko: BRABCOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1976-06-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-04-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bánovciach nad Bebravou