Pátranie po hľadanej » GASPEROVÁ Anna #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaná

Priezvisko: GASPEROVÁ
Rodné priezvisko: KOTUĽÁKOVÁ
Meno: Anna
Dátum narodenia: 1966-07-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-04-13
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou

R E K L A M A