Pátranie po hľadanej » ĎURČANOVÁ (KUBINOVÁ) Eva #Čadca #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ĎURČANOVÁ
Rodné priezvisko: KUBINOVÁ
Meno: Eva
Dátum narodenia: 1963-03-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Čadca
Dátum vyhlásenia: 2008-05-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci