Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Zuzana GURIELOVÁ Rimavská Sobota

Priezvisko: GURIELOVÁ
Rodné priezvisko: BOBČÍKOVÁ
Meno: Zuzana
Dátum narodenia: 1984-06-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2013-04-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote