PÁTRANIE PO HĽADANEJ ✷ Hľadaná Žaneta GULOVIČOVÁ Brezno

Priezvisko: GULOVIČOVÁ
Rodné priezvisko: ŠTÍGELOVÁ
Meno: Žaneta
Dátum narodenia: 1975-02-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Brezno
Dátum vyhlásenia: 2017-04-22
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici