Dodanie do výkonu trestu » ŠARKÖZIOVÁ Vilma #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: ŠARKÖZIOVÁ Rodné priezvisko: NÉMETHOVÁ MIKULOVÁ Meno: Vilma Dátum narodenia: 1972-12-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice IV Dátum vyhlásenia: 2011-07-21 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach