Príkaz na zatknutie ✷ KMEŤOVÁ Nikoleta #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KMEŤOVÁ
Rodné priezvisko: VESELSKÁ
Meno: Nikoleta
Dátum narodenia: 1970-05-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2011-04-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV