Pátranie po hľadanej ✷ Hľadaná Natalia Elenova TANCHEVA

Priezvisko: TANCHEVA
Meno: Natalia Elenova
Dátum narodenia: 1980-07-16
Štátna príslušnosť: BULHARSKO
Dátum vyhlásenia: 2016-05-26
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I